סמינר אינטנסיבי בנושא: המדריך לסחר הבינלאומי (רב מ