המלצה על השתלמות באנגלית עסקית - נמל אשדוד

ברצוני למסור תודה רבה לצוות המכללה העסקית בלשכת המסחר ולמרצה מר לורי אוברמן על השתלמות מצוינת בנושא תכתובת באנגלית עסקית שהעביר אצלנו היום. 

היו כ-15 משתתפים וכולם הביעו שביעות רצון גבוהה, הן מהתוכן המקצועי והן מאופן ההדרכה של המרצה, שהצליח להעביר את החומר בצורה נעימה ומעניינת.

כולם אמרו שהיה מעשיר מאוד, ותורם ישירות לעבודה היומיומית. 

 

תודה!