קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה - מדברים עם עו"ד גיל שמידוב מרכז הקורס