קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר - מדברים עם מר שוקי שטינברג מרכז הקורס