אשראי דוקומנטארי ותנאי המכר / מר סידני אמיר

אשראי דוקומנטארי ותנאי המכר / מר סידני אמיר
בחברות גדולות או בינוניות לא תמיד קיימת אינטראקציה בין מחלקת השיווק לבין מחלקת היצוא, ולכן נוצרות בעיות. לאחר פתיחת ה-אשראי הדוקומנטארי מחלקת היצוא מגלה כי היא לא יכולה לספק את המסמכים הדרושים על ידי היבואן, הכתובים בתנאים של הא.ד.
הבא נדבר על שתי בעיות בלבד:
 
בעיה א:
 
יצואן מוכר בתנאי EXW בחצר המפעל, פירושו ב-INCOTERMS 2000 של לשכת המסחר הבינלאומית – פריס, שהמוכר מוסר את הטובין לרשותו של הקונה כאשר הוא מעמיד אותם בחצר המפעל לא משוחררים מהיצוא ולא הוטענו על כלי ההובלה שבא לאסוף אותם.
במילים נוספות היבואן צריך לפנות למשלח שלו, ולבקש ממנו לקחת את הטובין ממפעל/מחצר של המוכר.
ברור לנו כי היבואן לא יכול לדרוש בתנאי האשראי הדוקומנטארי מסמך הובלה (ימי, אווירי או יבשתי) כי המשלח יכול לספק ליצואן רק מסמך קבלה על ידי משלח.(FORWARDER CERTIFICATE OF RECEIPT). 
 
בעיה ב: 
 
יצואן מוכר בתנאי DDU - כלומר הטובין נמסרו ליבואן כאשר המכס לא שולם. הפירוש ב-INCOTERMS 2000: המוכר מוסר את הטובין לקונה לא משוחררים ליבוא, ולא מפורקים מאמצעי ההובלה כלשהו שהגיעו בו למקום היעד הנקוב. על המוכר לשאת בעלויות ובסיכונים הכרוכים בהבאת הטובין לשם.
כלומר מותר ליבואן לדרוש מסמך הובלה יבשתי כגון CMR מהיצואן במסגרת התנאים הכתובים באשראי דוקומנטארי.
אם ליצואן אין משלח אמין בארץ היבוא, או סוכן של המשלח שלו, יהיה לו קשה מאוד לקבל מסמך הובלה יבשתי, וכמובן וכיוצא מזה להציג את המסמך לבנק.
 
בשני המקרים ברור לנו כי אי הצגת המסמך הנדרש במסגרת התנאים של האשראי הדוקומנטארי גוררת אי תשלום ליצואן אשר כבר ייצר את הטובין עבור היבואן. 

לסיכום: 
 
ליבואן:
כדי שיבואן יקבל את המסמכים הדרושים ליבוא הספציפי הוא חייב לבחון מראש אם היצואן יהיה מסוגל לתת לו את המסמכים הרלוונטיים ליבוא זה. כלומר אין לדרוש מסמך הובלה ימי אם הקניה הינה EXW. 
 
ליצואן:
על היצואן לבחון את תנאי האשראי הדוקומנטארי מיד עם קבלתו מהבנק שלו, או לחילופין מיד עם קבלת הטיוטה מהיבואן (אם קיימת האפשרות של חילופי טיוטות), כי הוא לא יהיה מסוגל לספק מסמך הובלה יבשתי בתנאי מכר DDU אם המשלח בחו"ל אינו הסוכן של המשלח של היצואן. 
 
ברור כעת כי לפני חתימת הסכם בין הצדדים יש למסור לעורך ההסכם את כל האפשרויות. עורך ההסכם יכול להיות איש השיווק או עורך הדין של החברה. 
  
הכותב הוא יועץ ומרצה בתחום הסחר הבינלאומי ומרצה בקורסי סחר בינלאומי במכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א

מאמרים נוספים בתחום:

פורום סחר חוץ ושיווק בינ"ל
המכללה העסקית באיגוד לשכות המסחר מציעה פלטפורמה אינטרנטית בנושא סחר חוץ, יבוא / יצוא ושיווק בינלאומי שבו תוכלו לשאול שאלות ולקבל עצות ממיטב המומחים.
קרא עוד
קורס סוכני מכס
סוכן מכס הינו המקצוע הבכיר ביותר בעולם הסחר הבינלאומי ותפקידו לייצג את היבואן ו/או היצואן מול המכס, משרדי ממשלה ורשויות מוסמכות נוספות. סוכן המכס רשאי לייצג את לקוחותיו רק בתנאי שהוסמך על ידי אגף המכס וקיבל רישיון מטעמו.
קרא עוד
קורס משלחים בינלאומיים
ההתפתחות העצומה בסחר הבינלאומי בעשור האחרון הגדילה את הביקושים למקצועות המחויבים ברישיון מטעם אגף המכס והם הפכו לנדרשים יותר ויותר במיוחד עם עליית מערכת שער עולמי של רשות המסים בינואר 2018. זהו תחום מגוון , אשר פותח הזדמנויות לתעסוקה בחברות עמילות מכס , יבוא ויצוא .
התפקיד של המשלח הבינלאומי הינו לשנע מוצרים ממדינה למדינה ולצורך העיסוק בתחום הוא מחויב ברשיון מטעם אגף המכס . המשלח הבינלאומי אינו המוביל אלא מומחה המשמש כמתווך בין בעל המטען למוביל הבינלאומי.
קרא עוד
קורס פקידי רישוי
ההתפתחות העצומה בסחר הבינלאומי בעשור האחרון הגדילה את הביקושים למקצועות המחויבים ברישיון מטעם אגף המכס והם הפכו לנדרשים יותר ויותר במיוחד עם עליית מערכת שער עולמי של רשות המסים בינואר 2018. זהו תחום מגוון , אשר פותח הזדמנויות לתעסוקה בחברות עמילות מכס , יבוא ויצוא.
קרא עוד