אירועים בסחר בינלאומי

סחר בינלאומי
נובמבר 2019
7
חישוב מסי יבוא ומקדמי העמסה בהתאם להצהרת היבוא
סחר בינלאומי
נובמבר 2019
17
סמינר אינטנסיבי בנושא: המדריך לסחר הבינלאומי - מועד בוקר
סחר בינלאומי
נובמבר 2019
19
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד ערב - מחזור 261
סחר בינלאומי
נובמבר 2019
24
סדנה בנושא אשראי דוקומנטרי
סחר בינלאומי
נובמבר 2019
28
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - ערב - רחובות
סחר בינלאומי
דצמבר 2019
1
קורס יבוא רכבים וחלקי חילוף
סחר בינלאומי
דצמבר 2019
3
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד בוקר - מחזור 262
סחר בינלאומי
דצמבר 2019
4
קורס מסחר אלקטרוני וניהול חנויות אינטרנטיות
סחר בינלאומי
דצמבר 2019
4
יום עיון אינקוטרמס 2020
סחר בינלאומי
דצמבר 2019
13
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד שישי - מחזור 263
סחר בינלאומי
ינואר 2020
27
המדריך ליבוא מזון - עשה ואל תעשה!
סחר בינלאומי
פברואר 2020
16
סדנת הובלה בינלאומית
סחר בינלאומי
מרץ 2020
18
קורס משלחים בינלאומיים - מחזור 16
סחר בינלאומי
מרץ 2020
26
קורס פקידי רישוי - מחזור 22
סחר בינלאומי
מאי 2020
11
קורס סוכני מכס - מחזור 11
סחר בינלאומי
אוגוסט 2020
3
קורס סיווג והערכה