אירועים בסחר בינלאומי

סחר בינלאומי
ספטמבר 2019
2
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד ערב - מחזור 258
סחר בינלאומי
ספטמבר 2019
2
קורס סיווג והערכה
סחר בינלאומי
ספטמבר 2019
5
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד בוקר - מחזור 259
סחר בינלאומי
ספטמבר 2019
18
סמינר אינטנסיבי בנושא: המדריך לסחר הבינלאומי - מועד בוקר
סחר בינלאומי
אוקטובר 2019
11
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד שישי - מחזור 260
סחר בינלאומי
אוקטובר 2019
31
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - ערב - רחובות
סחר בינלאומי
נובמבר 2019
5
סמינר אינטנסיבי בנושא: המדריך לסחר הבינלאומי - מועד ערב
סחר בינלאומי
נובמבר 2019
7
חישוב מסי יבוא ומקדמי העמסה בהתאם להצהרת היבוא
סחר בינלאומי
נובמבר 2019
21
יום עיון כללי ההסכם לפישוט הליכי סחר של ארגון הסחר העולמי עליה חתומה ישראל
סחר בינלאומי
נובמבר 2019
24
סדנה בנושא אשראי דוקומנטרי
סחר בינלאומי
ינואר 2020
27
המדריך ליבוא מזון - עשה ואל תעשה!
סחר בינלאומי
מרץ 2020
18
קורס משלחים בינלאומיים - מחזור 16
סחר בינלאומי
מאי 2020
11
קורס סוכני מכס - מחזור 11