אירועים בסחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני

סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
דצמבר 2020
22
סדנה בנושא: משפט בינלאומי בתחום המסחר
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
מרץ 2021
17
קורס משלחים בינלאומיים - מחזור 18
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
מרץ 2021
21
קורס מנהלי eCommerce - מחזור 1
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
אפריל 2021
9
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי- מחזור 281 - שישי
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
אפריל 2021
27
קורס פקידי רישוי מחזור 24
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
אפריל 2021
28
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 282 - ערב
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
מאי 2021
2
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 283 - בוקר
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
מאי 2021
10
קורס סוכני מכס - מחזור 12
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
מאי 2021
30
קורס יבוא מזון ותוספי תזונה - מחזור 3
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
יוני 2021
15
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - רחובות מחזור 5
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
יוני 2021
16
קורס יבוא רכבים וחלקי חילוף - מחזור 5
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
יוני 2021
29
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מחזור 284 - ערב
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
יולי 2021
1
קורס יבוא ושיווק אביזרים ומכשירים רפואיים - מחזור 2
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
יולי 2021
9
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מחזור 285 - שישי
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
אוגוסט 2021
2
קורס סיווג והערכה
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
אוקטובר 2021
4
סדנה בנושא אשראי דוקומנטרי - מחזור 13