אירועים בסחר בינלאומי

סחר בינלאומי
מרץ 2020
26
קורס פקידי רישוי - מחזור 22
סחר בינלאומי
מאי 2020
11
קורס סוכני מכס - מחזור 11
סחר בינלאומי
יוני 2020
12
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד שישי - מחזור 270
סחר בינלאומי
יוני 2020
23
סדנה בנושא אשראי דוקומנטרי
סחר בינלאומי
יוני 2020
30
קורס יבוא מזון
סחר בינלאומי
יולי 2020
14
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד ערב - מחזור 271
סחר בינלאומי
יולי 2020
21
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד בוקר - מחזור 272
סחר בינלאומי
אוגוסט 2020
3
קורס סיווג והערכה
סחר בינלאומי
אוקטובר 2020
12
סמינר אינטנסיבי בנושא: המדריך לסחר הבינלאומי
סחר בינלאומי
אוקטובר 2020
15
קורס יבוא רכבים וחלקי חילוף
סחר בינלאומי
אוקטובר 2020
25
חישוב מסי יבוא ומקדמי העמסה בהתאם להצהרת היבוא
סחר בינלאומי
מרץ 2021
17
קורס משלחים בינלאומיים - מחזור 18