אירועים בתחום חשבונאות וכספים

חשבונאות וכספים
מרץ 2020
3
ניתוח תזרים מזומנים והקשר בינו לבין דו"חות כספיים
חשבונאות וכספים
אפריל 2020
20
קורס ניתוח דוחות כספיים למנהלים ללא רקע חשבונאי - מחזור 43
חשבונאות וכספים
מאי 2020
13
סדנה בנושא: טיפים בגבייה אפקטיבית תוך שמירה על חווית לקוח