אירועים בתחום חשבונאות וכספים

חשבונאות וכספים
נובמבר 2019
4
סדנה בנושא: טיפים בגבייה אפקטיבית תוך שמירה על חווית לקוח
חשבונאות וכספים
נובמבר 2019
26
ניתוח תזרים מזומנים והקשר בינו לבין דו"חות כספיים
חשבונאות וכספים
דצמבר 2019
8
קורס ניתוח דוחות כספיים למנהלים ללא רקע חשבונאי - מחזור 42