אירועים בתחום חשבונאות וכספים

חשבונאות וכספים
ספטמבר 2019
15
ניתוח תזרים מזומנים והקשר בינו לבין דו"חות כספיים
חשבונאות וכספים
נובמבר 2019
4
סדנה בנושא: טיפים בגבייה אפקטיבית תוך שמירה על חווית לקוח