אירועים בתחום חשבונאות וכספים

חשבונאות וכספים
נובמבר 2021
14
קורס ניתוח דוחות כספיים למנהלים ללא רקע חשבונאי - מחזור 47
חשבונאות וכספים
דצמבר 2021
8
קורס טיפים בגבייה אפקטיבית תוך שמירה על חווית לקוח - מחזור 9
חשבונאות וכספים
דצמבר 2021
9
סדנה בנושא ניתוח תזרים מזומנים והקשר לדו"חות הכספיים - מחזור 6
חשבונאות וכספים
פברואר 2022
16
קורס ניתוח דוחות כספיים למנהלים ללא רקע חשבונאי - מחזור 48
חשבונאות וכספים
פברואר 2022
17
קורס חישובי עלות (תמחיר) וקביעת מחיר מכירה (המחרה) - מחזור 4