אירועים ברכש ולוגיסטיקה

קניינות, רכש ואספקה
ינואר 2021
11
קורס פריוריטי למחסנאים
קניינות, רכש ואספקה
מאי 2021
5
קורס ניהול תפעול בכיר AOM - מחזור 15
קניינות, רכש ואספקה
מאי 2021
24
סדנת מודול רכש בתוכנת פריוריטי
קניינות, רכש ואספקה
נובמבר 2021
1
סדנת מודול רכש בתוכנת פריוריטי - מחזור 17
קניינות, רכש ואספקה
נובמבר 2021
16
קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה - מחזור 128 - ערב
קניינות, רכש ואספקה
נובמבר 2021
17
יום עיון הובלה וניהול משא ומתן נכון מול ספקים - מחזור 2
קניינות, רכש ואספקה
נובמבר 2021
18
סדנה בנושא גישות מתקדמות בניהול מלאי - מחזור 10
קניינות, רכש ואספקה
נובמבר 2021
21
קורס ניהול רכש והספקה בכיר - מחזור 35 - בוקר
קניינות, רכש ואספקה
דצמבר 2021
12
קורס ניהול רכש בכיר אונליין - מחזור 4
קניינות, רכש ואספקה
דצמבר 2021
13
קורס ניהול תפעול בכיר - מחזור 16
קניינות, רכש ואספקה
דצמבר 2021
14
סדנה בנושא רכש ומלאי בעולם הלוגיסטיקה - מחזור 2
קניינות, רכש ואספקה
דצמבר 2021
16
קורס ניהול רכש והספקה בכיר CPSM - מחזור 33
קניינות, רכש ואספקה
דצמבר 2021
20
סדנה בנושא ספירות מלאי להשגת יעילות תפעולית בארגון - מחזור 7
קניינות, רכש ואספקה
דצמבר 2021
31
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר - מחזור 60 - שישי
קניינות, רכש ואספקה
ינואר 2022
11
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר - מחזור 61
קניינות, רכש ואספקה
פברואר 2022
6
קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה PLM מחזור 130 - בוקר
קניינות, רכש ואספקה
פברואר 2022
6
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר - מחזור 62
קניינות, רכש ואספקה
פברואר 2022
22
קורס קניינות ורכש אונליין - מחזור 7 בוקר
קניינות, רכש ואספקה
פברואר 2022
22
קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה PLM מחזור 129 - ערב
קניינות, רכש ואספקה
מרץ 2022
4
קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה - PLM - מחזור 131
קניינות, רכש ואספקה
מרץ 2022
10
קורס ניהול רכש והספקה בכיר - CPSM מחזור 36 - בוקר
קניינות, רכש ואספקה
מרץ 2022
22
יום עיון הובלה וניהול משא ומתן נכון מול ספקים - מחזור 3
קניינות, רכש ואספקה
מרץ 2022
31
קורס קניינות ורכש אונליין - מחזור 6