אירועים ברכש ולוגיסטיקה

קניינות, רכש ואספקה
אוגוסט 2022
14
סדנת פלנרים ברכש ולוגיסטיקה - מחזור 1
קניינות, רכש ואספקה
אוגוסט 2022
26
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר - מחזור 63 - שישי
קניינות, רכש ואספקה
ספטמבר 2022
11
קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה - מחזור 135 - ערב
קניינות, רכש ואספקה
ספטמבר 2022
20
סדנת רכש ומלאי בעולם הלוגיסטיקה - מחזור 3
קניינות, רכש ואספקה
ספטמבר 2022
21
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר - מחזור 66
קניינות, רכש ואספקה
ספטמבר 2022
29
קורס ניהול רכש והספקה בכיר - CPSM - מחזור 37
קניינות, רכש ואספקה
אוקטובר 2022
24
השתלמות בניהול אחזקה - מחזור 1
קניינות, רכש ואספקה
אוקטובר 2022
25
קורס אקסל למנהלים ועובדי מחלקות רכש ולוגיסטיקה - מחזור 2 - ערב
קניינות, רכש ואספקה
אוקטובר 2022
30
קורס ניהול התפעול - מחזור 18
קניינות, רכש ואספקה
נובמבר 2022
7
קורס קניינות ורכש מזורז - מחזור 9 בוקר
קניינות, רכש ואספקה
נובמבר 2022
8
סדנת מודול רכש בתוכנת פריוריטי - מחזור 19
קניינות, רכש ואספקה
נובמבר 2022
9
סדנה בנושא גישות מתקדמות בניהול מלאי - מחזור 11
קניינות, רכש ואספקה
נובמבר 2022
11
קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה - מחזור 134 - שישי
קניינות, רכש ואספקה
נובמבר 2022
13
קורס ניהול רכש בכיר אונליין - מחזור 5
קניינות, רכש ואספקה
נובמבר 2022
15
סדנה בנושא קיימות בשרשרת ההספקה - מחזור 1
קניינות, רכש ואספקה
דצמבר 2022
4
יום עיון הובלה וניהול משא ומתן נכון מול ספקים - מחזור 4
קניינות, רכש ואספקה
דצמבר 2022
6
קורס ניהול רכש קניינות לוגיסטיקה - מחזור 136 בוקר
קניינות, רכש ואספקה
דצמבר 2022
29
סדנה בנושא כלים וטיפים לעבודת הקניין מול האגפים השונים