דוגמאות לפרוייקטי גמר של תלמידים בקורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה PLM