מחזורים קרובים בקורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי

סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
יולי 2020
14
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד ערב - מחזור 271
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
יולי 2020
21
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד בוקר - מחזור 272
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
אוקטובר 2020
15
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - ערב - רחובות מחזור 3
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
אוקטובר 2020
16
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד שישי - מחזור 274