מחזורים קרובים בקורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי

סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
ספטמבר 2020
23
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד ערב - מחזור 273
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
אוקטובר 2020
13
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - ערב - רחובות מחזור 3
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
אוקטובר 2020
16
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד שישי - מחזור 274
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
נובמבר 2020
9
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי- מועד בוקר- מחזור 275
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
דצמבר 2020
6
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי- מחזור 276
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
דצמבר 2020
18
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי- מחזור 277