מחזורים קרובים בקורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי

סחר בינלאומי
ינואר 2020
22
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד ערב - מחזור 264
סחר בינלאומי
פברואר 2020
18
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד בוקר - מחזור 265
סחר בינלאומי
מרץ 2020
17
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - ערב - רחובות מחזור 2
סחר בינלאומי
מרץ 2020
20
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד שישי - מחזור 267