מחזורים קרובים בקורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי

סחר בינלאומי
ספטמבר 2019
2
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד ערב - מחזור 258
סחר בינלאומי
ספטמבר 2019
5
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד בוקר - מחזור 259
סחר בינלאומי
אוקטובר 2019
11
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד שישי - מחזור 260
סחר בינלאומי
אוקטובר 2019
31
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - ערב - רחובות