מחזורים קרובים בקורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי

סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
דצמבר 2021
13
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מחזור 292 - בוקר
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
דצמבר 2021
24
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מחזור 290 - שישי
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
דצמבר 2021
24
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מכון מגיד בירושלים
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
דצמבר 2021
29
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מחזור 291 - ערב
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
פברואר 2022
23
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מחזור 293 ערב
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
מרץ 2022
1
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מחזור 294 בוקר
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
אפריל 2022
1
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מחזור 295 - שישי