מחזורים קרובים בקורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי

סחר בינלאומי
מאי 2020
6
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד בוקר - מחזור 268
סחר בינלאומי
מאי 2020
13
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד ערב - מחזור 269
סחר בינלאומי
יולי 2020
10
קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי - מועד שישי - מחזור 270