תמונות ממסיימי קורס פקידי רישוי

סיום קורס פקידים רישוים מחזור 7
 בתאריך 14.03.12 הסתיים קורס פקידים רשויים מחזור 7 אשר התקיים במכללה העסקית.
קרא עוד
סיום קורס פקידים רשויים מחזור 8
 בתאריך 18.04.13 הסתיים קורס פקידים רשויים מחזור 8 אשר התקיים במהלך שנת 2012-2013 במכללה העסקית.
קרא עוד
סיום קורס פקידים רשויים מחזור 9
בתאריך 23.04.13 הסתיים קורס פקידים רשויים מחזור 9 אשר התקיים במהלך שנת 2012-2013 במכללה העסקית.
קרא עוד
סיום קורס פקידי רישוי מחזור 13

סיום קורס פקידי רישוי מחזור 13

הקורס התקיים בין התאריכים:  08.03.15 - 21.02.16

קרא עוד