מחזורים קרובים בסמינר סחר בינלאומי

סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
דצמבר 2021
20
סמינר המדריך לסחר בינלאומי - מחזור 15
סחר בינלאומי ומסחר אלקטרוני
מרץ 2022
21
סמינר אינטנסיבי בנושא: המדריך לסחר הבינלאומי - מחזור 16