סמינר אינטנסיבי בנושא: המדריך לסחר הבינלאומי
מרצים בסמינר סחר בינלאומיתמונות ממשתתפי סמינר סחר בינלאומי