סדנה בנושא אשראי דוקומנטרי
מחזורים קרובים בסדנת אשראי דוקומנטרי
 

תמונות ממסיימי סדנת אשראי דוקומנטרי