סדנה בנושא חישוב מסי יבוא ומקדמי העמסה בהתאם להצהרת היבוא
מחזורים קרובים בסדנת חישובי מסי יבוא ומקדמי העמסה