תמונות ממסיימי קורס אנגלית עסקית

הסתיים מחזור 10 של קורס אנגלית עסקית ומסחרית - רמה 2
בתאריך 26.02.12 הסתיים במכללה העסקית קורס אנגלית עסקית ומסחרית רמה 2.
קרא עוד
סיום קורס אנגלית עסקית ומסחרית מחזור 14
סיום קורס אנגלית עסקית  מחזור 14 אשר התקיים בין התאריכים : 04.03.12 - 13.05.12
מרכז הקורס: מר לורי אוברמן כותב הספר: "HOW TO MANAGE IN ENGLISH".
קרא עוד
סיום קורס אנגלית עסקית ומסחרית מחזור 15 במכללה העסקית
סיום קורס אנגלית עסקית  מחזור 15 אשר התקיים בין התאריכים : 24.06.12 - 09.09.12
מרכז הקורס: מר לורי אוברמן כותב הספר: "HOW TO MANAGE IN ENGLISH".
קרא עוד
סיום קורס אנגלית עסקית ומסחרית מחזור 17 במכללה העסקית
סיום קורס אנגלית עסקית  מחזור 17 אשר התקיים בין התאריכים : 13.09.12 - 27.12.12
מרכז הקורס: מר לורי אוברמן כותב הספר: "HOW TO MANAGE IN ENGLISH".
קרא עוד
סיום קורס אנגלית עסקית ומסחרית מחזור 18 במכללה העסקית
סיום קורס אנגלית עסקית  מחזור 18 אשר התקיים בין התאריכים : 07.07.13 - 15.09.13
קרא עוד
סיום קורס אנגלית עסקית מחזור 20
סיום קורס אנגלית עסקית  מחזור 20 אשר התקיים בין התאריכים : 23.03.14 - 08.06.14
קרא עוד
סיום קורס אנגלית ומסחרית מחזור 21
סיום קורס אנגלית עסקית  מחזור 21 אשר התקיים בין התאריכים:  22.06.14 - 24.08.14

מרכז הקורס: מר לורי אוברמן כותב הספר: "HOW TO MANAGE IN ENGLISH".
קרא עוד
סיום קורס אנגלית מחזור 22
סיום קורס אנגלית עסקית  מחזור 22 אשר התקיים בין התאריכים:  30.11.14 - 08.02.15

מרכז הקורס: מר לורי אוברמן כותב הספר: "HOW TO MANAGE IN ENGLISH".
קרא עוד
סיום קורס אנגלית עסקית מחזור 25
סיום קורס אנגלית עסקית מחזור 25 אשר התקיים בין התאריכים : 06.09.15 - 29.11.15
מרז הקורס: מר לורי אוברמן
קרא עוד
סיום קורס אנגלית עסקית מחזור 26
סיום קורס אנגלית עסקית מחזור 26 אשר התקיים בין התאריכים : 21.12.15 - 22.02.16
מרז הקורס: מר לורי אוברמן
קרא עוד
סיום קורס אנגלית עסקית ומסחרית מחזור 29
סיום קורס אנגלית עסקית מחזור 29 אשר התקיים בין התאריכים : 17.07.16 - 25.09.16
מרז הקורס: מר לורי אוברמן
קרא עוד
סיום קורס אנגלית עסקית ומסחרית מחזור 30
סיום קורס אנגלית עסקית  מחזור 30 אשר התקיים בין התאריכים : 13.11.16-22.01.17
מרז הקורס: מר לורי אוברמן
קרא עוד