מחזורים קרובים בקורס ניהול,עיצוב והפקת אירועים

הפקת אירועים דוברות ויח"צ
דצמבר 2023
19
קורס ניהול עיצוב והפקת אירועים - מחזור 33
הפקת אירועים דוברות ויח"צ
מרץ 2024
31
קורס ניהול עיצוב והפקת אירועים - מחזור 34
הפקת אירועים דוברות ויח"צ
יולי 2024
2
קורס ניהול עיצוב והפקת אירועים - מחזור 35
הפקת אירועים דוברות ויח"צ
דצמבר 2024
15
קורס ניהול עיצוב והפקת אירועים - מחזור 36