תמונות ממסיימי קורס ניהול רכש והספקה בכיר

סיום קורס ניהול רכש והספקה בכיר CPSM מחזור 6
סיום קורס ניהול רכש והספקה בכיר מחזור 6 אשר התקיים בין התאריכים: 20.11.13 - 28.05.14

מרכז הקורס: מר משה אמון
קרא עוד
סיום קורס ניהול רכש והספקה בכיר מחזור 8
סיום קורס ניהול רכש והספקה  בכיר מחזור 8  אשר התקיים בין התאריכים: 30.09.14 - 14.04.15

מרכז הקורס: מר משה אמון
קרא עוד
סיום קורס ניהול רכש והספקה בכיר CPSM מחזור 10
סיום קורס ניהול רכש והספקה בכיר מחזור 10 אשר התקיים בין התאריכים: 18.03.15 - 07.10.15

מרכז הקורס: מר משה אמון
קרא עוד
סיום קורס ניהול רכש והספקה בכיר CPSM מחזור 13
סיום קורס ניהול רכש והספקה בכיר מחזור 13 אשר התקיים בין התאריכים: 13.04.16 - 09.11.16

מרכז הקורס: מר משה אמון
קרא עוד