מחזורים קרובים בקורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר

קניינות, רכש ואספקה
נובמבר 2020
18
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר מועד ערב - מחזור 50
קניינות, רכש ואספקה
דצמבר 2020
25
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר מועד שישי - מחזור 51
קניינות, רכש ואספקה
ינואר 2021
11
ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר מחזור 53
קניינות, רכש ואספקה
פברואר 2021
16
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב- מחזור 52