מחזורים קרובים בקורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר

קניינות, רכש ואספקה
ספטמבר 2019
11
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר מועד בוקר - מחזור 40
קניינות, רכש ואספקה
נובמבר 2019
1
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר מועד שישי - מחזור 41
קניינות, רכש ואספקה
דצמבר 2019
9
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר מועד ערב - מחזור 42