מחזורים קרובים בקורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר

קניינות, רכש ואספקה
מאי 2021
3
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר - מחזור 56
קניינות, רכש ואספקה
מאי 2021
23
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר מחזור 55 - ערב
קניינות, רכש ואספקה
יולי 2021
23
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר - מחזור 57
קניינות, רכש ואספקה
ספטמבר 2021
14
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר - מחזור 59
קניינות, רכש ואספקה
אוקטובר 2021
4
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר - מחזור 58