מחזורים קרובים בקורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר

קניינות, רכש ואספקה
ינואר 2020
21
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר מועד בוקר - מחזור 43
קניינות, רכש ואספקה
פברואר 2020
21
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר מועד שישי - מחזור 44
קניינות, רכש ואספקה
מרץ 2020
25
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר מועד ערב - מחזור 45