תמונות ממסיימי קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר

סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 34
סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 34 אשר התקיים בין התאריכים:  02.11.18 - 24.05.19

מרכז הקורס: מר שוקי שטינברג
קרא עוד
סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 13
סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב  מחזור 13 אשר התקיים בין התאריכים: 08.02.15 - 23.08.15

מרכז הקורס: מר שוקי שטינברג
קרא עוד
סיור קורס לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בחברות תנובה ופרידנזון
בתאריך 24.12.15 יצאו תלמידי קורס ניהול לוגיבטיקה ומחסן ממוחשב לסיור מרלוגים בלווי מרכז הקורס: שוקי שטינברג
הסיוק כלל ביקור בחברת תנובה בחברת פרידנזון 
קרא עוד
סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 16
סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 16 אשר התקיים בין התאריכים: 04.11.15 - 03.02.16

מרכז הקורס: מר שוקי שטינברג
קרא עוד
סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 19
סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 19 אשר התקיים בין התאריכים: 19.06.16 - 18.09.16
מרכז הקורס: מר שוקי שטינברג
קרא עוד
סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסנים מחזור 21
סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 21  אשר התקיים בין התאריכים: 15.11.16 - 14.02.17

 
מרכז הקורס: מר שוקי שטינברג
קרא עוד