סדנה בנושא: ספירות מלאי להשגת יעילות תפעולית בארגון
מחזורים קרובים ביום עיון ספירות מלאי