סדנה בנושא: ספירות מלאי להשגת יעילות תפעולית בארגון