סדנה בנושא: גישות מתקדמות בניהול מלאי
מחזורים קרובים ביום עיון בניהול מלאי