יום עיון בנושא: ניהול משא ומתן מסחרי עסקי
מחזורים קרובים ביום עיון ניהול משא ומתן מסחרי עסקי
 

מחזורים קרובים ביום עיון ניהול משא ומתן מסחרי עסקי

קניינות, רכש ואספקה
ספטמבר 2020
8
ניהול משא ומתן מסחרי עסקי