יום עיון ניהול משא ומתן מסחרי עסקי
מחזורים קרובים במשא ומתן מסחרי עסקי
 

המלצות ממסיימי קורס ניהול משא ומתן מסחרי עסקי