סדנה בנושא: טיפים בגבייה אפקטיבית תוך שמירה על חווית לקוח
מחזורים קרובים בסדנת טיפים בגבייההמלצות ממשתתפי סדנת טיפים בגבייה
 

מחזורים קרובים בסדנת טיפים בגבייה

חשבונאות וכספים
מאי 2020
13
סדנה בנושא: טיפים בגבייה אפקטיבית תוך שמירה על חווית לקוח