סדנה בנושא: טיפים בגבייה אפקטיבית תוך שמירה על חווית לקוח
מחזורים קרובים בסדנת טיפים בגבייההמלצות ממשתתפי סדנת טיפים בגבייה
 

מחזורים קרובים בסדנת טיפים בגבייה

חשבונאות וכספים
נובמבר 2020
9
סדנה בנושא: טיפים בגבייה אפקטיבית תוך שמירה על חווית לקוח