המלצות ממשתתפי סדנת ניהול משימות מורכבות מעולם הפרויקטים