תמונות ממסיימי קורס ניהול פרויקטים

סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 31

סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 31

אשר התקיים בין התאריכים 14.03.19 - 25.07.19

מרכז הקורס : מר דני חייט

קרא עוד
סיום קורס ניהול פרוייקטים מחזור 11
בתאריך 29.02.12 הסתיים קורס ניהול פרוייקטים מחזור 11.
קרא עוד
סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 20
סיום קורס ניהול פרוקיטים שהתקיים בין התאריכים: 12.11.15 - 17.03.16
קרא עוד
סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 23
סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 23 שהתקיים בין התאריכים: 11.04.16 - 08.08.16
קרא עוד
סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 25
סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 25 שהתקיים בין התאריכים: 11.05.17 - 07.09.17
קרא עוד
סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 27
סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 27 שהתקיים בין התאריכים: 28.11.17 - 10.04.18
קרא עוד