המלצות ממסיימי קורס רכזי נגישות

מכתב המלצה מגב' מיטל ברנע, בוגרת קורס רכזי נגישות מחזור 1
הנדון: קורס רכזי נגישות:

במהלך החודשים האחרונים השתתפתי בקורס רכזי נגישות שרוכז ע"י גב' גילה גרטל ומר לירון נתן.

אני רואה לנכון להעלות על כתב את התרשמותי המעולה מהקורס ולהמליץ עליו
קרא עוד