יום עיון בנושא: ניהול לוגיסטי בעולם החדש לפי מתודולוגיית ה-ILS
 

מחזורים קרובים ביום עיון ניהול לוגיסטי בעולם החדש לפי מתודולוגיית הILS