מחזורים קרובים ביום עיון ניהול לוגיסטי בעולם החדש לפי מתודולוגיית הILS