מחזורים קרובים ביום עיון כללי ההסכם לפישוט הליכי סחר של ארגון הסחר העולמי עליה חתומה ישראל