מחזורים קרובים בסדנת דיני מכרזים מנקודת מבטו של הרכש