מחזורים קרובים בסדנת מגמות וחידושים בעולם הלוגיסטיקה