סדנה בנושא הכשרת ממונה פרטיות בארגון (DPO) אונליין
מחזורים קרובים בסדנה בנושא הכשרת ממונה פרטיות בארגון (DPO) אונליין
 

מחזורים קרובים בסדנה בנושא הכשרת ממונה פרטיות בארגון (DPO) אונליין

ניהול כללי
דצמבר 2021
13
סדנה בנושא הכשרת ממונה פרטיות בארגון - מחזור 4