מחזורים קרובים בקורס היערכות מיוחדת לקראת תום שנת המס בעידן הקורונה אונליין