מחזורים קרובים בסדנה יישומית בנושא הגשת מכרזים ציבוריים