מחזורים קרובים בוועידה השנתית לניהול שרשרת האספקה לתעשיית ה - Healthcare