סדנה בנושא כלים וטיפים לעבודת הקניין מול האגפים השונים
 

מחזורים קרובים בסדנת כלים וטיפים לעבודת הקניין מול האגפים השונים