סדנה לניהול ספקים - הערכה, מדידה ושיפור הניהול
מחזורים קרובים בסדנת ניהול ביצועי ספקים
 

מחזורים קרובים בסדנת ניהול ביצועי ספקים