מחזורים קרובים בקורס ניהול מתקדם: שיפורי רווחיות וצמיחה- DIY