סדנה בנושא קיימות בשרשרת האספקה
 

מחזורים קרובים בסדנת קיימות בשרשרת ההספקה