סדנה בנושא: מסטרקלאס - פיצוח המודל העסקי של יריבים
מחזורים קרובים בסדנה בנושא: מסטרקלאס - פיצוח המודל העסקי של היריבים
 

מחזורים קרובים בסדנה בנושא: מסטרקלאס - פיצוח המודל העסקי של היריבים

ניהול ופיתוח עסקי
נובמבר 2024
13
סדנה בנושא: מסטרקלאס פיצוח המודל העסקי של יריבים - מחזור 1