וובינר חינם בנושא: לוגיסטיקה בשעת מלחמה
 

מחזורים קרובים בוובינר לוגיסטיקה בשעת מלחמה