וובינר חינם בנושא: כיצד להתמודד עם המצב הקיים ולתכנן את הצעד הבא להצלחה?
 

מחזורים קרובים בוובינר כיצד להתמודד עם המצב ולתכנן את ההצלחה הבאה?