×
קורס ממכילי מכולות חומרים מסוכנים
מחזורים קרובים בקורס ממכילי מכולות חומרים מסוכנים
 

קורס ממכילי מכולות חומרים מסוכנים

קורס ממכילי מכולות חומרים מסוכנים

על פי חוק , כל העוסקים בהמכלת חומרים מסוכנים במכולות לשינוע ימי נדרשים לעבור קורס ממכלי חומ"ס בהתאם לקוד IMDG. .

המכללה העסקית מזמינה אתכם לקורס אשר מכשיר אודות כללי ההמכלה הנכונה (בהתאם לתקנות ולחוקים החדשים שנכנסו לתוקף בתחום ), לרבות קשירה ועיגון המטען, ניצול מרבי של המכולה ושמירה על כללי הבטיחות בהתאם לחוקים ולתקנות בינלאומיות .

בסיום הלימודים  כל המשתתפים יהיו ערים לחוקים ולתקנות החדשות בתחום ולשפר תהליכי המכלה לבטוחים יותר בכל הנוגע לטיפול ובטיחות בהמכלת חומ"ס .

בוגרי הקורס יוסמכו להמכלת מכולות עם מטענים מסוכנים ולחתימה על הצהרת הובלת החומר המסוכן

מיהו קהל היעד?

מחסנאים, משלחים, יצואנים ,אורזים ולכל העוסקים בשינוע ושיגור של מטענים, שכן הם חייבים להיות בקיאים בכללי אריזה , הקשירה והעיגון הנכונים , איזון המכולה והטיפול בה מהגעתה לחצר המפעל ועד הגעתה אל ייעודה אל הלקוח.

מהם נושאי הלימוד?

• מה היא המכלה

• ארגונים בין לאומיים ותקנות

• הכרת ה - Code IMDG

• מבוא לחומרים מסוכנים

• מסמכים המלווים חומ"ס

• קבלת מכולה ובדיקת תכולתה

• סוגי אריזות, סוגי מכולות

• פיזור המשקל של המכולה ליצירת איזון

• תובלה משולבת- הבנת הסכנות

• דרכים וצורת לאחסון במכולות

• אריזה ואבטחה של מטענים וסחורות

• אחריותו של הממכיל

• כוחות הפועלים על המטענים וצורת קשירה

• אריזה ואבטחת חומרים מסוכנים

• הפרדה בין חומרים מסוכנים

• סימון אריזות משלוח

• עומסים מותרים, בדיקת העמסה של מכולה

• ביטחון ונקיטת אמצעי זהירות

מהי מטרת הקורס?

הקניית ידע תיאורטי בהמכלת חומ"ס במכולות בצורה יעילה, נכונה וזהירה וקבלת הסמכה לחתימה על הצהרת החומרים המסוכנים. הלימודים בקורס זה הינם לימודים מקיפים על פי דרישות

מהי מתכונת הקורס?

הקורס בן 24 שעות אקדמיות, 3 מפגשים, יתקיים אחת לשבוע
בין השעות: 09:00-15:00