×
 
Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

קורס ממכילי מכולות חומרים מסוכנים

על פי חוק, כל העוסקים בהמכלת חומרים מסוכנים במכולות לשינוע ימי נדרשים לעבור קורס ממכלי חומ"ס בהתאם לקוד IMDG.

המכללה העסקית מזמינה אתכם לקורס אשר מכשיר אודות כללי ההמכלה הנכונה (בהתאם לתקנות ולחוקים החדשים שנכנסו לתוקף בתחום ), לרבות קשירה ועיגון המטען, ניצול מרבי של המכולה ושמירה על כללי הבטיחות בהתאם לחוקים ולתקנות בינלאומיות.

בסיום הלימודים כל המשתתפים יהיו ערים לחוקים ולתקנות החדשות בתחום ולשפר תהליכי המכלה לבטוחים יותר בכל הנוגע לטיפול ובטיחות בהמכלת חומ"ס.

בנוסף, בוגרי הקורס יכולים לעבוד כממכילי מכולות של מטענים מסוכנים וכמשגרים של מטענים לחו"ל.
קהל יעד:
מחסנאים, משלחים, יצואנים, אורזים ולכל העוסקים בשינוע ושיגור של מטענים, שכן הם חייבים להיות בקיאים בכללי אריזה , הקשירה והעיגון הנכונים , איזון המכולה והטיפול בה מהגעתה לחצר המפעל ועד הגעתה אל ייעודה אל הלקוח.
 
מרצים:
רב חובל אביתר ייבין - מרכז הקורס ומרצה מוסמך מטעם מנהל הספנות והנמלים.
מר דניאל ארנון - מרצה בכיר בקורס, מהנדס כימאי בוגר הטכניון, בעל תואר שני M.sc בחקר ביצועים.
  
נושאי הלימוד בקורס:
 • מה היא המכלה
 • ארגונים בין לאומיים ותקנות
 • הכרת ה - Code IMDG
 • מבוא לחומרים מסוכנים
 • מסמכים המלווים חומ"ס
 • קבלת מכולה ובדיקת תכולתה
 • סוגי אריזות, סוגי מכולות
 • פיזור המשקל של המכולה ליצירת איזון
 • תובלה משולבת- הבנת הסכנות
 • דרכים וצורת לאחסון במכולות
 • אריזה ואבטחה של מטענים וסחורות
 • אחריותו של הממכיל
 • כוחות הפועלים על המטענים וצורת קשירה
 • אריזה ואבטחת חומרים מסוכנים
 • הפרדה בין חומרים מסוכנים
 • סימון אריזות משלוח
 • עומסים מותרים, בדיקת העמסה של מכולה
 • ביטחון ונקיטת אמצעי זהירות
הקורס כולל הרצאות , תרגול  וחומרי לימוד.
 
מטרת הקורס:
הקניית ידע תיאורטי בהמכלת חומ"ס במכולות בצורה יעילה, נכונה וזהירה. הלימודים בקורס זה הינם לימודים מקיפים על פי דרישות החוק .
 
תעודות והסמכה:
בסיום ההשתלמות יתקיים מבדק מסכם לבחינת הידע של המשתתפים.
המשתתפים שיעברו בהצלחה את ההשתלמות, יקבלו 2 תעודות: אחת מטעם המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז והשנייה תעודת הסמכה מטעם משרד התחבורה.
 
מתכונת הקורס:
הקורס בן 24 שעות אקדמיות, 3 מפגשים, יתקיים אחת לשבוע  בימי שני, בין השעות: 09:00-15:00 החל מתאריך 17.06.19.
בבית לשכת המסחר ת"א והמרכז, חשמונאים 84 ת"א.
לרשות המשתתפים הסדר חניה בעלות מוזלת.
הקורס כולל ארוחת צהריים