×

יום עיון בנושא: גישות מתקדמות בניהול מלאי

בתנאים של אי ודאות כלכלית, אנו נדרשים לבצע כל אשר נדרש לצמצום עלויות. רמות גבוהות של מלאי קשורות בהוצאות כספיות גבוהות המקטינות את כושר ההסתגלות של כל ארגון לשינויים ורמות נמוכות של מלאי פוגועות ביעדי הארגון. יש לאמץ שיטות המבטיחות זמינות הפריטים תוך צמצום העלויות ועם זאת מניעת הסיכונים הנגזרים.

מטרת יום העיון

להציג את המודלים הבסיסיים לניהול ועיתוד מלאי, תוך מעבר לראייה רחבה ולשיטות מתקדמות.

קהל יעד

מנהלי תפעול, מנהלי מלאי, מנהלי מחסנים, רואי חשבון.

נושאים עיקריים

 • סוגי המלאי
 • למה צריך מלאי?
 • עלויות המלאי
 • העקרונות הקלאסיים של המלאי
 • סיווגי מלאי
 • סבבי מלאי
 • מלאי מת, מלאי עודף
 • מגמות מודרניות במלאי – צמצום המלאי
 • תפיסת JIT (Just In Time) במלאי
 • תפיסת Lean  במלאי
 • VMI – Vendor Managed Inventory – ניהול המלאי ע"י הספק
 • מיקור חוץ לוגיסטי – מחסנים, רכש ומלאי

מתכונת יום העיון

יום העיון יתקיים בין השעות 09:00-15:00 בלשכת המסחר ת"א, רח' החשמונאים 84, קומה 1.