×
 
Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

קורס ריענון בהמכלה של מטענים מסוכנים במכולות

תעודת ממכילים של מטענים מסוכנים במכולות תקפה לשנתיים, לכן על העוסקים בהמכלה של סחורות מסוכנות במכולות חלה החובה לעבור קורס ריענון אחת לשנתיים. בעלי תעודת הסמכה להמכלת חומרים מסוכנים אשר פג תוקפה, נדרשים לעבור קורס ריענון על מנת להאריך ולשמור על תוקף התעודה.
המכללה העסקית מזמינה אתכם לקורס ריענון לממכיל מכולות חומ"ס, על מנת לחדש את תוקף התעודה שברשותכם.

קהל יעד:
כל מי שעוסק בהמכלת סחורות מסוכנות במפעלים או בכל מקום אחר והוסמכו לפני שנתיים ומעלה בקורס ממכילי מכולות לחומרים מסוכנים בהובלה הימית.
הריענון הינו דרישת חובה מטעם משרד התחבורה.

מרצים:
רב חובל אביתר ייבין - מרכז הקורס ומרצה מוסמך מטעם מנהל הספנות והנמלים.
מר דניאל ארנון - מרצה בכיר בקורס, מהנדס כימאי בוגר הטכניון, בעל תואר שני M.sc בחקר ביצועים.

מטרת הקורס:
לרענן את הידע בהמכלת מטענים מסוכנים במכולות ועדכון נושאים חדשים שהתפתחו במשך השנתיים האחרונות.

תוכנית הלימוד תכלול את הנושאים הבאים:
  • ריענון מבנה הקוד IMDG על פי עדכונו האחרון
  • מסמכים המלווים לחומ“ס כולל לימוד מערכת תס"ק ים לממכיל
  • מבנה כללי של מכולות הדגשה ISO Tank
  • מבנה כללי של אונית מכולה והכרות עם תוכנית טעינה
  • מאמצים שמטען עובר בהובלה יבשתית
  • חישוב מרכז הכובד
  • כוח של ציוד קשירה וציוד המשמש לקשירת מטענים במכולה
  • בדיקת מכולה לפני טעינה כולל רשימת בדיקה
  • סוגים של ציוד קשירה ודרכי קשירה בטוחה להובלה ימית

תעודות והסמכה:
בסיום ההשתלמות יתקיים מבדק מסכם לבחינת הידע של המשתתפים.
המשתתפים שיעברו בהצלחה את ההשתלמות, יקבלו 2 תעודות: אחת מטעם המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז
והשנייה תעודת הסמכה החתומה ע“י רשות הספנות והנמלים ומוכרת לצורך ממונה בטיחות מספר אישור: 111687

מועד ומקום:
הקורס כולל שני מפגשים, 16 שעות לימוד אקדמאיות ויתקיים בימי  שני בין השעות 09:00-15:00 החל מה - 21.01.19 במכללה העסקית של לשכת המסחר ת“א והמרכז , רחוב החשמונאים 84, ת“א.
למכללה הסדר חניה בעלות מוזלת.