×
 
Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

סדנה בנושא: ניתוח תזרים מזומנים והקשר בינו לבין דו"חות כספיים

לתלמידים ניתנת האפשרות לבחירה בין קורס פרונטלי בכיתות קטנות במכללה או קורס אונליין.

 

דו"ח תזרים מזומנים משקף את תמונת הנזילות של העסק. בנייה וניהול נכון של תזרים המזומנים מהווה את הכלי החכם והיעיל להצלחת העסק.

מה הן מטרות הסדנה?

להקנות מושגים מרכזיים וכלים מעשיים לבניית תזרים מזומנים ותקציב תוך הצגת השוני בין תזרים מזומנים לדו"ח רווח והפסד ולימוד החידושים בתחום.

מי הוא קהל יעד?

מנהלים, בעלי עסקים, עובדי מחלקות גזברות, עובדים במחלקות הכספים, ובעלי עניין אחרים בתחום.

מה הם נושאי הלימוד?

  1. תזרים מזומנים - הגדרות בסיסיות, מבנהו הכללי של התזרים, אבחנה בין תזרימים.
  2. תזרים מזומנים מול דו"ח רווח והפסד - הדומה והמבלבל ובעיקר, כיצד נבחין ונדע להבחין בהבדלים ?
  3. משחקים חשבונאיים ועיוותים בתזרים מזומנים - כיצד ניתן להגדיל את התזרים באמצעים מלאכותיים?
  4. בניית תכנון תקציב ותוכנית עסקית - כיצד נבנה תוכנית עסקית ותקציב לחברה או מחלקה?
  5. תרגיל מודל מורחב ומסכם - תרגול בנית תזרים ע"פ מודל בצוותי עבודה תוך פתרון קבוצתי והפקת לקחים.
  6. ניתוח דוחות כספיים והקשר לתזרים מזומנים.

מה היא מתכונת הסדנה?

הסדנה תיערך בין השעות 09:00 - 15:00, במכללה העסקית, רחוב החשמונאים 84 ת"א.

לתלמידים ניתנת בחירה:

  1. סדנה פרונטלית בכיתה קטנה במכללה.
  2. סדנת אונליין.