×

סדנה בנושא: ניתוח תזרים מזומנים והקשר בינו לבין דו"חות כספיים

דו"ח תזרים מזומנים משקף את תמונת הנזילות של העסק. בנייה וניהול נכון של תזרים המזומנים מהווה את הכלי החכם והיעיל להצלחת העסק.

מטרת הסדנה

 להקנות מושגים מרכזיים וכלים מעשיים לבניית תזרים מזומנים ותקציב תוך הצגת השוני בין תזרים מזומנים לדו"ח רווח והפסד ולימוד החידושים בתחום.

קהל יעד

מנהלים, בעלי עסקים, עובדי מחלקות גזברות, עובדים במחלקות הכספים, ובעלי עניין אחרים בתחום.

נושאים עיקריים

  1. תזרים מזומנים - הגדרות בסיסיות, מבנהו הכללי של התזרים, אבחנה בין תזרימים.
  2. תזרים מזומנים מול דו"ח רווח והפסד - הדומה והמבלבל ובעיקר, כיצד נבחין ונדע להבחין בהבדלים ?
  3. משחקים חשבונאיים ועיוותים בתזרים מזומנים - כיצד ניתן להגדיל את התזרים באמצעים מלאכותיים?
  4. בניית תכנון תקציב ותוכנית עסקית - כיצד נבנה תוכנית עסקית ותקציב לחברה או מחלקה?
  5. תרגיל מודל מורחב ומסכם - תרגול בנית תזרים ע"פ מודל בצוותי עבודה תוך פתרון קבוצתי והפקת לקחים.
  6. ניתוח דוחות כספיים והקשר לתזרים מזומנים

מתכונת הסדנה

הסדנה תיערך  בין השעות 09:00 - 15:00, במכללה העסקית, רחוב החשמונאים 84 ת"א.