×
 
Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

קורס ריענון לשינוע והמכלת חומרים מסוכנים

כל העוסקים בהמכלת מכולות או שינוע חומרים מסוכנים בהובלה ימית נדרשים לעבור קורס ריענון אחת לשנתיים לצורך חידוש תעודת ההסמכה של משרד התחבורה.
המכללה העסקית מזמינה אתכם לקורס ריענון על מנת לחדש את תוקף התעודה שברשותכם.
 
קהל יעד:
  • כל מי שעוסק בהמכלת סחורות מסוכנות במפעלים או בכל מקום אחר והוסמכו לפני שנתיים ומעלה בקורס ממכילי מכולות לחומרים מסוכנים בהובלה הימית.
  • כל מי שעוסק בשינוע חומרים מסוכנים לאורך כל שלב בהובלתו. והוסמכו לפני שנתיים ומעלה בקורס שינוע חומרים מסוכנים.
  • הריענון הינו דרישת חובה מטעם משרד התחבורה.
 
מרצים:
רב חובל אביתר ייבין - מרכז הקורס ומרצה מוסמך מטעם מנהל הספנות והנמלים.
מר דניאל ארנון - מרצה בכיר בקורס, מהנדס כימאי בוגר הטכניון, בעל תואר שני M.sc בחקר ביצועים.
 
מטרת הקורס:
לרענן את הידע בהמכלת מטענים מסוכנים במכולות ובשינוע חומרים מסוכנים בהולה ימית ועדכון נושאים חדשים שהתפתחו במשך השנתיים האחרונות.
 
תוכנית הלימוד תכלול את הנושאים הבאים:
  • מבוא לחומ"ס כולל הרקע להתפתחות האמנות
  • IMDG
  • הכרות של סוגים של חומרים מסוכנים
  • מבנה מכולה וסוגי המכולות הנפוצות בהובלת DG
  • מאמצים שעוברת המכולה ממקום ההמכלה ועד יעדה מעבר לים
  • קשירת מטענים ומאמצים בהובלה הימית
  • ועוד

תעודות והסמכה:

בסיום ההשתלמות יתקיים מבדק מסכם לבחינת הידע של המשתתפים.
המשתתפים שיעברו בהצלחה את ההשתלמות, יקבלו 2 תעודות: אחת מטעם המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א
והשנייה  תעודת הסמכה החתומה  ע“י רשות הספנות והנמלים ומוכרת לצורך ממונה בטיחות מספר אישור: 111687

מתכונת הקורס:
הקורס בן 24 שעות אקדמיות, 3 מפגשים, יתקיים אחת לשבוע, בין השעות: 09:00-15:00
החל מתאריך 19.05.19
בבית לשכת המסחר ת"א והמרכז, חשמונאים 84 ת"א.
לרשות המשתתפים הסדר חניה בעלות מוזלת.
הקורס כולל ארוחת צהריים