×
 
Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

קורס רכזי נגישות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מחולל מהפכה בתחום שילוב אנשים עם מוגבלות בחברה, על ידי קביעת חובה להנגשת מקומות המיועדים לשימוש הציבור הרחב, והפיכתם לנגישים לכל. החוק נועד להסיר חסמים פיזיים ושירותיים המקשים על לקוחות עם מוגבלות לצרוך שירותים ולרכוש מוצרים.

במסגרת החוק, כל ספקי השירותים עם 25 עובדים ומעלה, חייבים למנות רכז נגישות, שתפקידו לסייע לעסק להיערך כראוי להנגשה ולהוביל את המהלך המורכב עד לסיומו. מאחר שהחוק מהפכני, וקיים פער רב בין המצב כיום, למצב הנדרש על פי החוק, נקבעה החלה הדרגתית של החוק, שאת חלקו הראשון יש לסיים עד 2015 וחלקו השני  עד 2017.

לתשומת לבכם ! גופים שיפרו את החוק חשופים לתביעות הן מצד המדינה (המפעילה גם פיקוח בפרישה ארצית) והן מצד הציבור שיכול לתבוע בגין אי עמידה בחוק עד לגובה של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק. התביעות יוגשו כנגד הארגונים החייבים בנגישות ומנהליהם. תביעות כאלו כבר הוגשו כנגד מספר גופי תחבורה שהחוק חל עליהם מסוף 2003.


מטרת הקורס

להכשיר  רכזי נגישות לביצוע תהליך אפקטיבי של הנגשת ארגון על כל מרכיביו:
 1. להבין מהן דרישות החוק ולוחות הזמנים להנגשת הארגון שלך
 2. לבנות  Roadmap להנגשת הארגון שלך
 3. ללמוד כיצד לבנות תוכנית הנגשה לארגון
 4. להתחיל בתהליך הנגשת הארגון שלך
 5. העמקת ההיכרות ועדכונים שוטפים לתהליך ההנגשה בארגון כלים להנגשת הארגון בעידן הדיגיטלי.

קהל יעד

עובדים אשר נבחרו להיות רכזי נגישות בארגוני שירות מהמגזר העסקי והציבורי.
אם לא מונה עדיין רכז נגישות בארגונכם, חובה עליכם למנותו, והנכם מוזמנים להכשיר אותו בקורס זה.

נושאים עיקריים

 1. דרישות החוק ותקנות הנגישות
 2. נגישות מבנים ומרכזי שירות
 3. הנגשת שירות פרונטאלי וטלפוני
 4. הנגשת מידע ואינטרנט
 5. הכשרת עובדים למתן שירות נגיש
 6. הובלת תהליך הנגשת הארגון וכו'

מתכונת הקורס

הקורס בן 28 שעות אקדמיות, 3 מפגשים, יתקיים אחת לשבוע  בין השעות 09:00-16:00, בבית לשכת המסחר ת"א והמרכז, חשמונאים 84 ת"א.
 
לרשות המשתתפים הסדר חניה בעלות מוזלת. 
 

תעודת גמר

תעודת גמר
הגדל תמונה
בוגרי הקורס יקבלו תעודה גמר יוקרתית בעברית ואנגלית מטעם המכללה העסקית ולשכת המסחר ת"א והמרכז.