×
 
Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

יום עיון בנושא: כללי ההסכם לפישוט הליכי סחר של ארגון הסחר העולמי עליה חתומה ישראל

שנתיים לאחר הצטרפותה הרשמית של מדינת ישראל (08.12.2017) להסכם לפישוט הליכי סחר של ארגון הסחר העולמי-WTO

Trade Facilitation Agreement  (ההסכם נכנס בעולם לתוקף בתאריך 22.02.17) המכללה העסקית וארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, מזמינים את קהילת הסחר הבינ"ל ליום עיון בו תוצג מדיניות הממשל בכל הקשור ליישום כללי ההסכם.

ההסכם קובע תקני התנהלות אחידים ושקופים לרשויות המכס בהתייחס ליבוא, יצוא ומעבר סחורות, במטרה להחיש וליעל הליכי יבוא ויצוא, והוא בעל תוקף מחייב לכל המדינות החברות בארגון הסחר העולמי, בהן גם מדינת ישראל.

הערכות זהירות של ארגון הסחר העולמי קובעות כי עם הטמעתו של ההסכם, תרדנה עלויות הסחר בעולם בשיעור ממוצע של 14.3% (!) וכי הסחר הגלובלי עצמו יעלה בהיקף ממוצע של 1 טריליון דולר בשנה.

יום העיון הינו מפגש בלתי אמצעי עם הגורמים האחראים על קידום ההסכם במנהל המכס ומשרד הכלכלה והתעשייה, אשר יעדכנו אודות הדרישות המוטלות על המדינות המצטרפות להסכם ומהן ההקלות הניתנות לקהיליית הסחר במסגרתו. 

על סדר היום

08:30 - 09:00 התכנסות וכיבוד קל

 

09:00 - 09:20 דברי ברכה

 מר אבי ארדיטי-ראש מנהל המכס

מר אמיר שני-יו"ר ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים 

 

09:20 - 10:00 משמעות הסכם WTO - פישוט תהליכי סחר (TRADE FACILITATION) לעבודת המכס הישראלי

מר אבירם אברמוביץ-סגן גובה מכס מרכז

 

10:00 - 10:30 קווים מנחים להסכם הסחר

מר אופיר יוספי-מנהל מחלקת WTO-משרד הכלכלה והתעשייה  

 

10:30 - 11:45 הסכם פישוט הליכי סחר-המשמעות ליצואנים

מר חורי דוד-מהנדס-מנהל תחום בכיר יצוא וכללי מקור

 

 11:45 - 12:00 הפסקת קפה ומאפה

 

12:00 - 12:30 מדיניות: יישום והטמעת ההסכם ע"י המכס-תהליך שחרור 

מר אבירם אברמוביץ-סגן גובה מכס מרכז

 

12:30 - 13:00 ההסכם לפישוט הליכי סחר-הרצוי מול המצוי

גב' אליס אברמוביץ-עורכת דין לענייני מכס וסחר בינלאומי

 

13:00 - 13:45 פאנל שאלות ותשובות

 

13:45 ארוחת צהריים